Spaudos terminų žodynas

Žvaigždutės simboliu pažymėtos redaktoriaus pastabos, patikslinimai ar kiti panašūs duomenys. Dažniausiai pateikiama puslapio apačioje.

Knygos ar kitokio leidinio gaubta nugarėlė.

Tarptautinis ir unikalus knygos numeris, pagal kurį galima identifikuoti kūrinį ar atrasti jį internete.

Tai yra knyga, kurioje pateikiamos susistemintos informacinio pobūdžio žinios apie dokumentus, įvykius ir kt.

Puslapių sutvarkymas teisinga seka, kad atspausdinti ir sulankstyti lapai būtų eilės tvarka.

Grafinis atvaizdas, kurio paskirtis – paaiškinti, papildyti, puošti ar interpretuoti tekstą.