Pagrindinis prizas

Spaustuvė KOPA

„Vitas Luckus. Biografija. Kūryba“ pelnė pagrindinį prizą knygos meno konkurse „Vilnius’2014“

2014 metais spaustuvė KOPA priėmė iššūkį – atspausdinti vieno reikšmingiausių XX a. II pusės Lietuvos fotografo Vito Luckaus dviejų tomų (trijų knygų) monografiją „Vitas Luckus. Biografija. Kūryba“. Šiandien, 2015 m. vasario 19 d., šis leidinys knygos meno konkurse „Vilnius’2014“ apdovanotas pagrindine Metų premija.

Manau, kad iš dalies man pavyko suvokti, jog į fotografiją, nekreipiant dėmesio į jos dokumentiškumą, galima žiūrėti kaip į abstraktų gamtos reiškinį. Norėčiau išaukštinti spaudos fotografiją, paso, dokumentinę fotografiją, nenorėčiau pažeminti hepeningo fotografijos, ar tai būtų kičas, ar tai būtų fotografija ant keramikos, ant medalionų. Svarbiausia, kad tai fotografija, kurią suprantu, kaip dalį mocartiško jausmo. Visos kryptys ir sritys yra įdomios. Nesvarbu, kurią pasirinksi, svarbu, kaip ir su kokiu talentu prie jos prisiliesi, ir ne darbo valandų skaičius sudaro visumą, o išgyvento nesuprantamo sapniško jausmo išraiška, kad fotografija skambėtų kaip muzika.

Vitas Luckus

 

Spaustuves diplomas uz knygos V. Luckus Biografija kūryba

 

Spaustuve kopa apdovanojimu iteikime

Monografija „Vitas Luckus. Biografija. Kūryba“ yra išsami fotografo kūrybinio palikimo studija, kuri Lietuvos ir užsienio visuomenei pirmą kartą pristato visą originalaus kūrėjo idėjų ir raiškos spektrą, atskleidžia autoriaus meninį fenomeną. Šios menotyrinės ir memorialinės atodangos iš esmės keičia požiūrį į sovietmečio fotografijos meno procesus.
Vitas Luckus (1943–1987) – tai modernios epochos asmenybė su reformatoriška dvasia ir pranašo dalia. Menininkas vienas pirmųjų Sovietų Sąjungoje nutiesė tiltą į postmodernizmą, savo avangardine raiška išplėtęs dominavusios lietuvių fotografijos mokyklos estetikos ribas. Leidinyje publikuojamus Luckaus kūrinius lydi autoriaus užrašai, laiškai ir dokumentai. Fotografo artimųjų, draugų ir kolegų atsiminimai apie jo darbą, pomėgius, tragišką likimą bei menotyrininkų įžvalgos atkuria charizmatiškos asmenybės portretą ir atskleidžia kūrybos panoramą. Pasak fotografo archyvą išsaugojusios Tatjanos Luckienės-Aldag, buvo svarbu sukauptą informaciją ne tik sudėti į visumą, bet pateikti ją taip, kad žmonės suprastų Vito idėjas ir pajaustų jo dvasią.

Knygų sudarytojos: Margarita Matulytė ir Tatjana Luckienė-Aldag
Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos dailės muziejus
Spaustuvė: Uždaroji dizaino ir leidybos AB KOPA
Dizainas: Jurgis Griškevičius

Techninė ledinio informacija:
„Vitas Luckus. Kūryba“, 2014 m., 564 p., popierius: Arctic Paper Artic Volume Ivory 150 g/m; Arctic Paper munken Pure Rought 120 g/m. Tiražas 900 egz.
„Vitas Luckus. Biografija“, 2014 m., 240 p., popierius: Arctic Paper munken Pure Rought 120 g/m. Tiražas 600 egz.

V. Luckus leidinys