Voorbereiding van pdf-bestanden

Zijn uw bestanden drukgereed? Basis checklist

 

  • Bestanden voor productie worden alleen in pdf-formaat geaccepteerd. Pdf-/X-bestandsstandaard wordt aanbevolen.
  • Bestandsnamen. Bevatten uw bestandsnamen de juiste titels (band, binnenwerk, schutbladen) die staan voor het doel van het bestand? Voorbeeld van bestandsnaamgeving: "mijntijdschrift_band.pdf", "mijntijdschrift_binnenwerk.pdf".
  • Er moet een bestand voor beide zijden van een bedrukt blad worden aangeleverd, ook als de inhoud op beide zijden identiek is.
  • Het afdrukken van de achterkant van het blad gebeurt altijd door de pagina velsgewijs te draaien volgens de richting van het pdf-bestand (staand of liggend). Van perfectionering kan alleen gebruik worden gemaakt als dit schriftelijk wordt aangevraagd.
  • Bestandsvoorbereiding. Als uw product een brochure of een boek is, weet u dan hoe u de omslagopmaak moet voorbereiden? Weet u de rugbreedte van uw toekomstige boek?
  • Verkleinvak. Heeft u het juiste verkleinvak (afgewerkt formaat) ingesteld bij het maken van het document? Het afloopgebied mag niet worden opgenomen in het verkleinformaat (afgewerkt) van het document.
  • Afloopgebied. Heeft het bestand een afloop?
  • Veilige zone. Worden belangrijke objecten in het ontwerp (bijvoorbeeld tekst) binnen een veilige afstand van de verkleinvak gehouden?
  • Kleurmodus en spotkleuren. Bevat uw bestand alleen de kleuren die bij het afdrukken gebruikt gaan worden?

Als u op al deze vragen 'ja' heeft geantwoord, zijn uw bestanden hoogstwaarschijnlijk klaar voor productie.

Download de volledige pdf-voorbereidingshandleiding